Om företaget

Vi utför de flesta arbeten i gamla
(och ibland lite nyare) hus.
Det kan gälla allt från att byta timmerträ i ett korsvirkeshus, hjälpa till med snickerier invändigt eller lägga ett nytt stråtak i form av ett halm- eller vasstak. När vi inte själva kan utföra något arbete har vi ett brett kontaktnät av hantverkare inom byggnadsvård som vi gärna hänvisar till. Vi ger givetvis också tips och råd gällande gamla hus.

 Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten      Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten      Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten     Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten

Timmer och Tak består av mig, Nisse Nilsson och min fru Eva Nord Nilsson samt av våra duktiga medarbetare Johan Olovsson, Christoffer Ekstrand och Mattias Lindau.

Firman har varit verksam sedan 2002. Vi är fullvärdiga medlemmar i BEVIS, Byggnadsvård i Skåne. Vi är också medlemmar i Svenska taktäckar-föreningen. I bägge föreningarna krävs stort kunnande och stor yrkesskicklighet för att få bli medlem, något som ska skapa kvalitet och trygghet för våra kunder.

client

You guys rock! Bra jobbat, jag kommer definitivt att beställa igen! Jag klappar inte alltid, men när jag gör det är det på grund av takservering. Deepson - Stockholm

Våra tjänster