Fixar Tak i Skåne

Renoverar & Reparerar tak för gamla & nya hus

Taket är en av de viktigaste delarna på huset. Så länge taket håller tätt klarar sig ofta gamla hus i många år, även om övrigt underhåll är eftersatt. Taket har ju många uppgifter, allt från att hålla regn och snö ute, stoppa vinden och se till att den värme vi har inne i vårt hus stannar kvar.

Dessutom ska taket se vackert ut, passa in i miljön och framför allt passa till huset det ligger på. Vi strävar givetvis efter att nå det allra bästa resultat både med tanke på funktion och utseende. Vi försöker få fram det bästa av husets utseende genom att lägga rätt sorts tak på byggnaden. Då får man ett tak som harmoniserar med huset och som ligger i många år utan att ställa till några bekymmer för ägaren.

 Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten      Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten      Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten     Takläggning      Snickerier      Timmerarbeten

Vi hjälper dig lägga nytt stråtak i form av halm- och vasstak i Skåne-området.

Halmtak

Halmtaken har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över, då hade man ett förträffligt material att använda på sina tak. Det höll tätt för regn och snö, det isolerade så man fick varm på vintern och svalt på sommaren och materialet hade man som sagt på gården. Givetvis användes halm även i städer och byar, då transporterat från närbelägna gårdar.

Vasstak

Vasstaken har en ännu längre historia. Redan under vikingatiden anser forskare att det finns belägg för att det lades vasstak. Närheten till vatten, där vassen då som nu växer vilt, gjorde att det var ett enkelt material att få tag på. Även i modernare tid har vassen dominerat som takmaterial i vissa områden, just för enkelheten att få tag på i tex en närliggande sjö. Stråtaken är inte bara vackra att se på, de bjuder även på ett behagligt inomhusklimat, där man får varmt på vintern och svalt på sommaren. Taken skapar även en tystare inomhusmiljö, tack vare sin bullerdämpande förmåga. De är dessutom hälsosamma, utan några farliga tillsatser för människor eller miljö. Tvärtom låter de husen andas på ett naturligt sätt, något som hjälper till att bevara byggnaderna. Vi lägger både halmtak och vasstak, allt efter kundens önskemål. Där finns stora likheter mellan taken, men även en del skillnader. Den största skillnaden som man ser är att halmtaken skärs jämna med hjälp av en kniv, medan vasstaken slås jämna.

Sepatec-metoden

Vi är behöriga att använda Sepatec-metoden, ett system att brandsäkra stråtak. Det används främst när det är risk för att en brand kan sprida sig till intilliggande hus med stråtak. För övrigt är brandrisken i dag inte större i ett hus med stråtak än med ett tak av något annat material.

KONTAKT

Spåntakens historia är gammal, det finns bland annat omtalat i antikens skrifter. I Norden ser vi det framför allt på kyrktak, några som härstammar så långt tillbaks som till medeltiden. Under 1800-talets mitt blev stickspån vanligt, framför allt för att spik blev billigt. Både boningshus och uthus blev klädda med spån, framför allt i skogrika landskap. Vi använder tätvuxen fur till spåntak, dessutom trätjära av hög kvalité. Det borgar för ett tak som kan ligga länge utan att förstöras av väder och vind. Dock bör man tänka på att ett spåntak, precis som alla andra tak, kräver ett visst mått av underhåll.

KONTAKT

Bränd lera har använts under mycket lång tid som takmaterial. Förr var det ett dyrt material, ofta var det slott och herrgårdar, kyrkor och prästgårdar som fick tegel på taket. Senare spred det sig också inne i städerna där husen låg tätt, förr var det inte så stor brandfara om man hade tegeltak som ett halmtak. I modern tid har tegeltaken blivit ett av våra vanligaste tak. De finns i ett otal olika former och färger, där de vanligaste är en- och tvåkupiga pannor i tegelrött.

Ett tegeltak passar de flesta hus. Det kräver att den underliggande konstruktionen klarar av tyngden. Taket kan ligga i många år, är det ett gammalt tegel kan man ofta återanvända det flera gånger också.

KONTAKT
Client

You guys rock! Bra jobbat, jag kommer definitivt att beställa igen! Jag klappar inte alltid, men när jag gör det är det på grund av takservering. Deepson - Stockholm

Andra tjänster